اعزام کونگ فو کاران فارس به مسابقات جهانی گرجستان

به گزارش مهدی زارع مسئول سبک کونگ فو توتایما استان فارس پنج نفراز قهرمانان این سبک جهت اعزام به مسابقات جهانی گرجستان اعزام میشوند نفرات اعزامی وزن ۵۵ – مصطفی حیوی حقیقی ،۶۰- میلادبابکان ،۶۵- حمیدرضامختاری ،۷۰- اسماعیل اولادحسینی ،۷۵- حسین بزرگی پویاودرپایان مهدی زارع مربی نفرات اعزامی از زحمات جناب آقای حجت جوانمردی وجناب آقای حبیب شکرریزبابت حمایت این قهرمانان تشکرنمود.