شرایط مسابقات قهرمانی استان جوانان و بزرگسالان

به اطلاع میرساندکه هیات کونگ فو  استان درنظرداردیک دوره مسابقات بین سبکی
دررده سنی،جوانان ،بزرگسالان  به صورت نیمه آزاددرمورخه ۱۵/۱۲/ ۹۳ درشیراز وباشرایط ذیل برگزارنماید.

۱-اصل بیمه ورزشی سال جاری ۱۳۹۳ الزامی است

۲-اصل وکپی شناسنامه به همراه یک قطعه عکس ۴×۳

۳-مبلغ ورودی ۱۷۰۰۰تومان میباشد.لازم به ذکر است با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰ تومان گواهی سلامت صادر میگردد .

۴-لوازم ایمنی شامل:کلاه،دستکش نیمه پنجه ای ،ساقبند،روپایی،هوگو،کاپ،محافظ لثه

۵-اوزان برحسب اوزان فدراسیون محاسبه میگردد. تعداد شرکت کننده گا در هر وزن به صورت آزاد میباشد .

۶-هزینه ایاب وذهاب وخوابگاه به عهده تیم های شرکت کننده میباشد.

۷-حضورمربی وسرپرست ازابتداتاپایان مسابقه الزامی میباشد

۹-محل وزن کشی:شیراز دروازه کازرون مجموعه ورزشی شهید آیت الله دستغیب مورخه ۱۴/۱۲/۹۳ساعت ۹الی

۱۲ظهر

۱۰-مکان مسابقه:شیراز سالن ۲۲ بهمن واقع درکوی زهرادرمورخه ۱۵/۱۲/۹۳از ساعت ۸ صبح