مسابقات بین سبکی و انتخابی بانوان ( نوجوانان)

 به استحضار میرساندکه هیات کونگ فوبانوان استان فارس درنظرداردیک دوره مسابقات استانی

دررده سنی نونهالان ،نوجوانان ،جوانان ،بزرگسالان ،نوجوانان (انتخاب کشوری )به صورت نیمه آزاددرمورخه

۱۰/۱۱/ ۹۳ درشیراز وباشرایط ذیل برگزارنماید.

۱-اصل بیمه ورزشی سال جاری ۱۳۹۳ الزامی است

۲-اصل وکپی شناسنامه به همراه یک قطعه عکس ۴×۳

۳-مبلغ ورودی ۲۰۰۰۰تومان میباشد.

۴-لوازم ایمنی شامل:کلاه،دستکش نیمه پنجه ای ،ساقبند،روپایی،هوگو،کاپ،محافظ لثه

۵-اوزان برحسب اوزان فدراسیون محاسبه میگردد.

۶-هزینه ایاب وذهاب وخوابگاه به عهده تیم های شرکت کننده میباشد.

۷-رضایت نامه کتبی ازاولیاءداوطلبین وارائه آن درروز مسابقه ومعرفی نامه ازاداره ورزش وجوانان شهرستان

۸-حضورمربی وسرپرست ازابتداتاپایان مسابقه الزامی میباشدودرصورت عدم حضورایشان تیم مربی مربوطه

۹-محل وزن کشی:شیراز دروازه کازرون مجموعه ورزشی شهید آیت الله دستغیب مورخه ۸/۱۱/۹۳ساعت ۱۴الی

۱۰-مکان مسابقه:شیراز شهرک والفجرمیدان اصلی والفجرجنب مسجدمیثم طمارباشگاه ورزشی شهدای والفجرخانه

۱۷بعدازظهر

بوکس شطرنج فارس از ساعت ۸ صبح