روز قدس

به گزارش روابط عمومی هیئت کونگ فواستان فارس

کونگ فوکاران عزیز فردا جمعه آخر ماه مبارک رمضان و روز قدس جهت حمایت از ملت مظلوم فلسطین و لبیک به رهبر انقلاب همه با هم در راهپیمایی شرکت خواهیم نمود.

محل تجمع: چهار راه پانزده خرداد روبروی مجتمع زیتون